Historie firmy AK 1324 s.r.o.

Počátky vzniku firmy se vztahují k roku 1997, kdy byla založena firma FM Steel, s.r.o., jejíž základní činností byl obchod s ocelí všech druhů tj. od černé, legované, nástrojové až po nerezovou.

S rostoucí firmou se začala projevovat nutnost specializace, protože široký sortiment nebyl pokryt dostatečnou kapacitou skladových ploch a tak jsme nemohli naplnit naše poslání: poskytnout zákazníkovi maximální sortiment ocelí v co nejkratším čase. Z těchto důvodů bylo vedením firmy rozhodnuto ukončit obchodní činnost u běžných ocelí a veškeré síly soustředit na rozvoj prodeje nerezové a žáruvzdorné oceli.

Toto strategické rozhodnutí se ukázalo jako krok správným směrem a sortiment se rozšířil z prodeje plechů také na prodej trubek svařovaných a bezešvých s příslušenstvím, kulatin, plochých, čtvercových a šestihranných tyčí, úhelníků, profilů aj. Současně s těmito změnami jsme se rozhodli v roce 2003  změnit název firmy na AK 1324, s.r.o., který lépe vystihuje rozsah činností naší firmy, kde AK je zkratka pro antikorozní oceli. Číslovka 1324 je nadmořská výška Lysé hory v Beskydech, kde máme naši oficiální adresu a další menší podnikatelské aktivity.

V roce 2005 jsme začali budovat naše středisko služeb ve Studénce, kde se v rozsáhlém areálu bývalé Vagonky, zabýváme kromě prodeje nerezového materiálu také strojírenskou výrobou na CNC horizontálních frézách mimořádných rozměrů, výrobou výpalků z vlastních nerezových materiálu a pronájmem výrobních a skladovacích ploch. Postupně se tak snažíme vrátit do Studénky zašlou slávu strojírenského řemesla a oživit průmyslovou zónu.