Pronájmy průmyslového areálu Studénka
Pronájem reklamní plochy

Poloha areálu Studénka

Areál Studénka leží na okraji města u železniční trati a je přístupný po silnici. Celý areál Studénky je bez ekologické zátěže.

DOSTUPNOST:

Po silnici – areál je dobře přístupný; po odbočení ze silnice 1. třídy I58 Ostrava – Příbor je vzdálenost po silnici 2. třídy 9 km. Areál má dva silniční vjezdy. Napojení Studénky na prodloužení dálnice D47 Praha – Brno – Ostrava je vybudováno pouze 5 km od areálu.

Po železnici – areál leží u hlavní železniční trati Bohumín – Přerov (součást 2. mezinárodního koridoru Břeclav-Petrovice u Karviné). V blízkosti areálu se nachází železniční stanice Studénka, která byla kompletně zrekonstruována v roce 2002.

Letecky – mezinárodní letiště Ostrava-Mošnov (pouhých 6 km od areálu), disponuje přistávací dráhou o rozměrech 3500 x 63 m kategorie I. podle ICAO a umožňuje přijímat všechna známá do­pravní a nákladní letadla bez omezení velikosti a hmotnosti.

Doprava osob

Areál Studénka má jednu vrátnici, před níž se nachází stanoviště autobusů s točnami, jedno velké centrální parkoviště pro automobily (kapacita cca 70 auto­mobilů, 150 jízdních kol, 10 motocyklů, možnost monitorování kamerami) a jedno menší parkoviště (kapacita cca 30 automobilů, 80 jízdních kol). K vedlejší vrátnici vede průchod přímo z železniční stanice Studénka. Uvnitř areálu jsou asfaltové silnice s dopravním znače­ním, u většiny objektů jsou zpevněné plochy pro parkovaní, před hlavní administrativní budovou vyhrazené parkoviště pro cca 30 vozů. Celý areál je oplocen; zelené plochy, okrasná zeleň i vzrostlé stromy uvnitř areálu jsou udržovány.

Celní služby

7 km vzdálený Celní úřad v Mošnově vyřizuje veškeré celní zále­žitosti v jeho těsné blízkosti jsou pobočky pěti spedičních firem.

Údaje o plochách v areálu Studénka

Výrobní haly 40 000 m2
Haly pro povrchové úpravy 12 000 m2
Haly pro obrábění 8 000 m2
Haly pro údržbu 10 000 m2
Skladové prostory 10 000 m2
Kancelářské plochy 10 000 m2

Ceník: k 1.1.2018 jsou ceny za m2 a rok bez DPH

hala + jeřáb 800 Kč + (25 000 Kč za ks) + energie dle spotřeby
hala = 700 Kč + energie dle spotřeby
zpevněná venkovní plocha 350 Kč
nezpevněná venkovní plocha 250Kč

Nebytové prostory k pronájmu
tovární areál AK 1324, s.r.o. ve Studénce

1. Hala č.104( „hangár“ ) – parc.číslo 2121, k.ú. Butovice – VOLNÝ

 

5. Hala č. 64 – parc.číslo 2109/1, k.ú. Butovice – obsazeno – BUDE VOLNÝ od roku 2020

 

6. Dílna č. 50 SINECO- parc.číslo 2109/1, k.ú. Butovice– BUDE VOLNÉ CCA OD 7/2020

 

7. Objekt č. 52 ( stolárna ) – parc.číslo 2109/1, k.ú. Butovice – BUDE VOLNÉ CCA OD 7/2020

 

8. Administrativní budova – parc.číslo 2106, k.ú. Butovice – ČÁSTEČNĚ VOLNÁ – OBSAZENY 2 MÍSTNOSTI V PŘÍZEMÍ

 

10. Hala DAHON – parc.č. 2100/9, k.ú. Butovice – NOROO – BUDE VOLNÉ CCA OD 7/2020

 

12. Dílna 103/2 garáže – parc.č.2104, k.ú. Butovice – BUDE VOLNÉ CCA OD 7/2020

 

14. Dílna č. 47 plechová hala u trati – VOLNÁ (KRÁTKODOBÝ NÁJEM) cca do roku 2020

 

15. Dílna č. 222 Konírna – VOLNÁ

 

16. Hala č. 51- obsazeno – BUDE VOLNÝ od roku 2020

 

18. Hala č. 111 – za 61 – VOLNÁ

 

19. Dílna č.505 Svařovna – VOLNÁ

 

20. Jesenická hala – Frýdek Místek ul. Dlouhá – možný prodej

 

21. Kuchyň – VOLNÁ

 

22. Bývalá spořitelna – VOLNÁ

Detailní soupis nebytových prostor – tovární areál AK 1324, s.r.o. ve Studénce

1. Hala č.104( „hangár“ ) – parc.číslo 2121, k.ú. Butovice – VOLNÝ

 

délka  –     41,5 m

šířka   –     23,5 – 29,5 m  ( šířka není v celé délce stejná)

plocha  –   1 089 m2

výška stropu  –  11 m

výška jeřábové dráhy  – 7,8 m

 

V hale je jeden mostový jeřáb o nosnosti 5 t  dálkově ovládaný bezdrátovým ovladačem.

Do haly je dodávána jen elektřina,  hala není vytápěna. Dispozice elektřiny :   500 A

 

Šatny a sociální zařízení ve vzdálenosti cca 150 m.

Do haly je možný vjezd kamionu.

 

Využitelnost :  montážní práce, svařování konstrukcí, skladový prostor.

5. Hala č. 64 – parc.číslo 2109/1, k.ú. Butovice – obsazeno – BUDE VOLNÝ od roku 2020

 

délka  –  93 m

šířka   – 17,7 m

plocha – 1 646 m2

výška stropu – 11 m

výška jeřábové dráhy – 7,8 m

 

dílenské kanceláře  :   celkem  48 m2

 

V hale jsou dva mostové jeřáby, každý o nosnosti 12,5 t  ovládané z kabiny.

 

Do haly je dodávána jen elektřina,  ke vstupu do haly je přiveden zemní plyn, hala není vytápěna. Dispozice elektřiny :  400 A

Sociální zařízení ve vzdálenosti cca 30 m. Šatny ve vzdálenosti cca  150 m.

Do haly je možný vjezd kamionu.

Využitelnost :  montážní práce, svařování konstrukcí, skladové prostory.

6. Dílna č. 50 SINECO- parc.číslo 2109/1, k.ú. Butovice– BUDE VOLNÉ CCA OD 7/2020

 

Plocha 1                   délka –  26. m

šířka   –  27,5 m

plocha –  715 m ( z toho  692 m2  výrobní plocha a 23 m2 dílenská

kancelář a WC )

výška stropu –   5,1 m

 

Plocha 2                    délka –  18 m

šířka   –  7 m

plocha – 126 m

výška stropu –   5,1 m

 

Plocha 3                    délka –  10 m

šířka   –  3,5 m

plocha –  55 m dvě podlaží

 

V dílně nejsou jeřáby, dílna je vytápěna teplovzdušnými soupravami na zemní plyn.

Dílna má samostatné sociální zařízení, šatny jsou ve vzdálenosti cca 200 m.

Do dílny jsou dodávány elektřina,  zemní plyn a pitná voda.:

Dispozice elektřiny :  400 A

V hale jsou křídlová vjezdová vrata o výšce 3,46 m a šířce 3,62 m.

 

Využitelnost :  lehčí výroba, např. práce s plasty, nebo sklad.

7. Objekt č. 52 ( stolárna ) – parc.číslo 2109/1, k.ú. Butovice – BUDE VOLNÉ CCA OD 7/2020

 

plocha  –   2 601 m2

výška stropu  –  5 m

Objekt tvoří tři ( přibližně čtvercové ) na sebe navazující prostory o plochách 1 371 m2
a dvakrát 615 m2.

Do objektu je dodávána jen elektřina, není vytápěn. Z důvodu podsklepení má podlaha nosnost max. do 1 500 kg / m2. V objektu nejsou žádná zvedací zařízení, po celé ploše je možný pohyb vysokozdvižného vozíku 3,5 t.

Dispozice elektřiny :   300 A

Sociální zařízení ve vzdálenosti cca 50 m.

Do haly není možný vjezd kamionu.

Využitelnost :  práce se dřevem nebo plasty, skladovací prostory.

8. Administrativní budova – parc.číslo 2106, k.ú. Butovice – ČÁSTEČNĚ VOLNÁ – OBSAZENY 2 MÍSTNOSTI V PŘÍZEMÍ

 

Dvoupodlažní budova, celkem v budově 242 m2 kancelářských ploch. Vytápění je možné el.přímotopy. Soc. zařízení v obou podlažích a v mezipodlaží. U této budovy se ještě dokončují opravy

10. Hala DAHON – parc.č. 2100/9, k.ú. Butovice – NOROO – BUDE VOLNÉ CCA OD 7/2020

 

Skladová plocha    :  délka  –     42 m

šířka   –     12,9 m

plocha  – 542 m2

výška stropu – 7 m

 

V hale není jeřáb. Jedná se o skladový prostor s možným využitím vysokozdvižného vozíku. V hale jsou topné plynové zářiče, šatny a sociální zařízení jsou ve vzdálenosti cca 150 m.

12. Dílna 103/2 garáže – parc.č.2104, k.ú. Butovice – BUDE VOLNÉ CCA OD 7/2020

 

délka  –     20,7 m

šířka   –     15,6 m

plocha  –   323 m2

výška stropní konstrukce  –  5,3 m

 

Dílna je bez jeřábu, k  prostoru dílny patří ještě vedlejší plochy o cca 90 m2.

Do dílny je dodávána jen elektřina,  není vytápěna. Dispozice elektřiny :   50 A, s možností posílení. Dílna má tři vjezdová vrata, každé o šířce 2,98 m a výšce 3,48 m.

14. Dílna č. 47 plechová hala u trati – VOLNÁ (KRÁTKODOBÝ NÁJEM) cca do roku 2020

 

délka  –  85 m

šířka   –  14 m

plocha  – 1 190 m

výška stropu –   6 m

vjezdová vrata  –  rolovací o rozměru 4,40 m  x  4,40 m

 

V dílně nejsou jeřáby a není vytápěna. Sociální zařízení a  šatny jsou ve vzdálenosti cca
200 m.

 

Dispozice elektřiny :  350 A

Využitelnost :  výroba, sklad.

15. Dílna č. 222 Konírna – VOLNÁ

 

o celkové ploše cca 250 m2, zpevněná plocha před budovou, Hala není vytápěna, ale na vstupu je přípojka zemního plynu. Do haly je přivedena voda a má své vlastní WC.

16. Hala č. 51- obsazeno – BUDE VOLNÝ od roku 2020

 

délka  –  92 m

šířka   – 23 m

plocha – 2 063 m2

výška stropu – 11 m

výška jeřábové dráhy – 7,8 m

 

dílenské kanceláře  :   celkem  48 m2

V hale jsou dva mostové jeřáby, každý o nosnosti 5 t  s dálkovým ovládáním.

 

Do haly je dodávána jen elektřina,  ke vstupu do haly je přiveden zemní plyn, hala není vytápěna. Dispozice elektřiny :  400 A

Sociální zařízení ve vzdálenosti cca 30 m. Šatny ve vzdálenosti cca  150 m.

Do haly je možný vjezd kamionu.

 

Využitelnost :  montážní práce, svařování konstrukcí, skladové prostory.

18. Hala č. 111 – za 61 – VOLNÁ

 

délka  –     24,0 m

šířka   –     8,5 m

plocha  –   204 m2

výška stropní konstrukce  –  4,1 m

V dílně je k dispozici malý mostový jeřáb o nosnosti 3 000 kg, výška jeřábové dráhy je 3 m a obslužná plocha cca 100 m2.

 

Do dílny je dodávána jen elektřina,  s dispozicí 350 A.  Dílna není vytápěna.

 

Využitelnost:  montážní práce, svařování konstrukcí, skladové prostory.

19. Dílna č.505 Svařovna – VOLNÁ

 

délka  –  44 m

šířka   – 34 m

plocha – 1496 m2

výška stropu – 11 m

výška jeřábové dráhy – 7,8 m

 

dílenské kanceláře  :   celkem  48 m2

V hale jsou dva mostové jeřáby, každý o nosnosti 3,2 t  s ovládáním ze země .

 

Do haly je dodávána jen elektřina,  ke vstupu do haly je přiveden zemní plyn, hala není vytápěna. Dispozice elektřiny :  400 A

Sociální zařízení ve vzdálenosti cca 30 m. Šatny ve vzdálenosti cca  150 m.

 

Do haly není  možný vjezd kamionu. Manipulace probíhá přes spojovací chodbu

Využitelnost :  montážní práce, svařování konstrukcí, skladové prostory.

20 Hala Banfy – VOLNÁ

 

délka  –     65 m

šířka   –     12,5 m

plocha  –   612,5 m2

V hale kancelář v patře 5 x 3 m celkem 175 m2 pod kanceláří o stejných rozměrech malý sklad.

Do dílny je dodávána jen elektřina 380V, A? Topení plyn.

Využitelnost:  montážní práce, svařování konstrukcí, skladové prostory, aj.

20. Jesenická hala – Frýdek Místek ul. Dlouhá – možný prodej

 

délka  –     58,6 m

šířka   –     15,2 m

plocha  –   892 m2

výška stropní konstrukce  –  5,1 m

 

Jesenická hala je napojena na pitnou vodu i kanalizaci. Příkon je v této chvíli 25A 400V je zde možnost navýšení. Dílna není vytápěna.

 

Využitelnost:  montážní práce, svařování konstrukcí, skladové prostory.