Kvalita a jakost oceli

Třídy oceli určují její kvalitu a jakost. Oceli jsou rozděleny do kvalitativních tříd, které jsou dány platnými českými státním normami.

Oceli třídy 10
Ocel obvyklých jakostí, běžná stavební ocel (betonová výztuž)
10 00X.X – nejméně kvalitní ocel, používá se na stavební práce, zámečnictví. Nemají zaručenou pevnost a chemické složení, velký rozsah hodnot
10 37X a 10 42X – jsou dobře tvárné a na sváření (nenosné), použití na různé konstrukce, součásti strojů, šrouby, matice, nýty, drobné kolejničky a na výkovky menších pevností
10 50X ; 10 65X ; 10 75X – odstupňovaná pevnost na tah, nejvhodnější na kolejnice – podle druhu zatížení
Oceli třídy 11
Zaručenou (minimální) pevnost v tahu (v MPa) vyjadřuje 10násobek druhého dvojčíslí
11 140 – pro obrábění na rychlořezných automatech
11 300 – hlavně pro hluboké tažení,dobře svařitelná, tvárná za tepla i za studena (výlisky, výkovky, výtažky)
11 373 a 11 423 – zaručeně svařitelná,výroba méně namáhaných součástí (hřídele, čepy, menší ozubená kola !patrně ne ozubení, ale jen tělo kola!)
11 500 – velmi používaná pro méně namáhané součásti,dají se zušlechťovat,používají se jako čepy, hřídele, pístní tyče
11 600 – snese větší tlaky – klíny, pera
Oceli třídy 12
Ušlechtilé uhlíkové oceli – mají předepsaný obsah prvků hlavně C,P,S,Si,Mn
Oceli třídy 13
Převážně pružinová ocel.
Oceli třídy 14
Chromová ocel, nízkolegovaná
Pro výrobu se používá chrom + další prvky hlavně Si, Mn
Používají se na ozubená kola, hřídele, čepy …
Oceli třídy 15
Molybdenová ocel, nízkolegovaná
Oceli třídy 16
Niklová ocel, nízko a středně legovaná, používají se kombinace legovacích prvků: Ni+Cr, Ni+V, Ni+V+W
Oceli třídy 17
Žáruvzdorné, žárupevné a korozivzdorné oceli jako např: nerez (chirurgické nastroje, tanky a potrubí pro potravinářský a chemický průmysl)
Středně a vysoce legované
Oceli třídy 18
Nejedná se o běžnou ocel. Jedná se o prášky těžkých kovů, které se za velkých tlaků lisují na požadovaný tvar. Proces se nazývá slinovaní a spékání. Tyto materiály se používají na břity řezných nástrojů. Jedná se o Slinute karbidy SK nikoliv o oceli!!(oceli tridy 18 podle ČSN neexistují)
Oceli třídy 19
Nástrojové oceli – dělení:
a)uhlíkové – předepsaný obsah legovacích prvků: C,P,S,Si,Mn
( 19 0XX, 19 1XX a 19 2XX )
b)slitinové – nízko, středně a vysoce legované, legovací prvky: Cr,V,W,Mo,…
( 19 3XX-báze Mn, 19 4XX- báze Cr, 19 5XX, báze Cr-Mn, 19 6XX báze Ni, 19 7XX báze W )
c)rychlořezné – zkratka RO ( 19 8XX rychlořezná n.o., báze W-Mo-Co )
d)určené pro lití ( 19 9XX, vysoce legované W )