Výroba z nerezi

Zakázková výroba z nerezi v posledních letech zažívá boom. Nerezová ocel je díky svým vlastnostem ideální volbou pro mnoho odvětví. Nerezový materiál je v dnešní moderní době jeden z nejžádanějších materiálů a to zejména pro jeho snadnou údržbu a vysokou životnost.

Historie výroby z nerezi

První dochované zmínky o korozi kovaných železných částí vodních staveb se objevili až v 15. století. Výzkum a vývoj korozivzdorných ocelí s chrómem a niklem se ale rozeběhl až během prvních dvaceti let 20. století. Nezanedbatelná je také práce Philipa Monnartza z roku 1911, která uvádí vlastnosti slitin železa s chrómem a jejich využití. V této práci naznačil dvě nejnižší meze obsahu chrómu a to 12,5 % pro odolnost proti kyselině dusičné na normální teploty a 14 % při jejím varu. V kladenské Poldině huti byla v roce 1910 vyrobena ocel pro hlavně loveckých pušek s 10% obsahem niklu.

První duplexní korozivzdorná ocel byla vyvinuta pro papírenský průmysl ve Švédsku okolo roku 1930. Teprve až ve 40. letech byly pochopeny metalurgické procesy a v padesátých letech standardizovány. Dalším významným skokem bylo kyslíko-argonové oduhličení ocelí na konci 60. let, které umožnilo výrobu nízkouhlíkových ocelí s regulovaným množstvím dusíku. Od 70. let dochází k výrobě vysoce kvalitních ocelí a super- korozivzdorných ocelí, např. superferitických s vynikající korozní odolností nebo superduplexních ocelí s výbornou korozivzdorností a zároveň dobrou svařitelností. Korozivzdorné oceli byly používány mj. i ve vojenském průmyslu již během první světové války.

 

Kovoobrábění

Řezání tyčového materiálu

Výroba z nerezi - fotogalerie