Lysa-hora.cz

558 910 111     obchod@ak1324.cz

Jakosti hutního materiálu

Korozivzdorná ocel

AUSTENITICKÁ KOROZIVZDORNÁ OCEL

Austenitické korozivzdorné oceli obvykle obsahují méně než 0,10 % uhlíku, 16–22 % chrómu, 8–40 % niklu, 0–5 % molybdenu, případně dusík, titan, niob, měď nebo křemík
Tyto oceli se často používají v potravinářském průmyslu, kde se výrobky z nich vyrobené se často označují 18–8 resp. 18–10. Jejich velkou výhodou je velmi dobrá korozní odolnost vůči roztokům solí, masu a krvi a jsou často čištěny.

MARTENZITICKÁ KOROZIVZDORNÁ OCEL

Martenzitické oceli jsou feromagnetické, mají dobré mechanické vlastnosti a poměrně vysokou korozní odolnost – jsou při obsahu uhlíku do 0,15 % při obsahu chrómu 11,5 až 13,5 %.

FERITICKÁ KOROZIVZDORNÁ OCEL

V potravinářském průmyslu se používají do slabých korozivních prostředí (pro zeleninu, ovoce, suché potraviny, nápoje apod.) s požadavkem na svařování, např. desky pracovních stolů. Značnou nevýhodou feritických ocelí je riziko jejich zkřehnutí při působení vysokých teplot (cca nad 1000 °C)

AUSTENITICKO-FERITICKÁ KOROZIVZDORNÁ OCEL

Austeniticko-feritické korozivzdorné oceli mají ve své struktuře podíl jak fáze austenitu, tak i feritu δ, kterého se může vyskytovat v objemu 30 až 50 %. Podílu feritu je závislý na přítomnosti feritotvorných a austenitotvorných prvků. Typické složení 80 % austeniticko-feritických ocelí je 22–23 hm. % chrómu, 4,5–6,5 hm. % niklu a 3–3,5 hm. % molybdenu

1.4000

FERITICKÁ OCEL S MALÝM PODÍLEM PERLITU PO ŽÍHÁNÍ

OZNAČENÍ OCELI

Nerezová ocel (AISI 410S, ČSN 17020), chrom X7Cr13

NABÍZENÝ SORTIMENT

Plechy: tloušťky 2 – 40 mm; formáty 1000×2000 a 1500×3000(6000) mm; zpracování 2B a 1D

NEREZOVÁ OCEL A JEJÍ POUŽITÍ

Nerezová ocel je vhodné použít k hlubokému tažení a je určená pro výrobu expozice při velmi nízkých nebo zvýšených teplotách.
Tato ocel je vhodná na stavbu agregátů a tlakových nádob v chemickém, energetickém, kvasném nebo potravinářském průmyslu. Dále se tento typ nerezové oceli využívá na součásti, které mají zabezpečovat vysokou čistotu produktu. V agresivním prostředí je využitelnost oceli omezena na teplotu 350°C.

ODOLNOST NEREZOVÉ OCELI

Ocel je odolná proti plošné korozi ve zděděné kyselině dusičné. Další důležitou vlastností této oceli je, že není citlivá ke korozi pod napětím.
Dále je odolná proti oxidaci za zvýšených teplot do 800°C, v oxidačním sirném prostředí SO2 do 750°C a v redukčním sirném prostředí (H,S) do 725°C.

SVAŘITELNOST, OBROBITELNOST TÉTO OCELI

Patří do typů oceli, které jsou velmi dobře svařitelné a tuto ocel lze obrábět po provedení žíhání. Ocel je dobře tvárná za tepla a je také velmi vhodná ke skružování. V případě, že byste pro tento typ oceli vyžadovali i nějaký typ kovoobrábění, tak vám tuto službu samozřejmě můžeme také poskytnout. Disponujeme vlastní halou na kovoobrábění.

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ PROSÍM KONTAKTUJTE NAŠÍ OBCHODNÍ ASISTENTKU NA TEL.: +420 558 910 150.

K dispozici je také stránka s kontakty. K dispozici je vám i nabídka našeho sortimentu, který úzce souvisí s touto jakostí v následující podobě:

 • Nerezové materiály
 • Kovoobrábění

SOUVÍSEJÍCÍ JAKOSTI:

 • 1.4828
 • 1.4845
 • 17153
 • 1.4571
 • 1.4541
 • 1.4404
 • 1.4016
 • 1.4034
 • 1.4301
 • 1.4307

1.4016

LEGOVANÁ UŠLECHTILÁ POLOFERITICKÁ OCEL

OZNAČENÍ OCELI

Nerezová ocel (AISI 430, ČSN 17040), chrom X6Cr17

NABÍZENÝ SORTIMENT:

Plechy: 0,4 – 15 mm; formáty 1000×2000 a 1500×3000(6000) mm; zpracování 2B a 1D

Tyče kruhové: průměr 8-170 mm; zpracování H9 a K12

NEREZOVÁ OCEL A JEJÍ POUŽITÍ

Nerezová ocel je vhodná na zařízení, která jsou vystavená působením páry a vody, také na nádrže kolon a výměníků pro výrobu kyseliny dusičné a využití najde i na svařované součásti chemických aparatur. Dále je možné tento druh oceli využívat k výrobě svařovaných trubek pro atmosférické prostředí, výrobu spotřebního zboží, kuchyňských zařízení, dopravě, architektuře a také na zařízení, která jsou ve styku s potravinami.

ODOLNOST NEREZOVÉ OCELI

Ocel 1.4016 Je dobře odolná proti plošné korozi v atmosféře, vodě i proti páře. Odolnost oceli vůči těmto vlivům lze zvýšit pomocí leštění. Ocel není citlivá vůči korozi pod napětím. Dále je tato ocel odolná proti oxidaci za zvýšených teplot na vzduchu do 850°C, v oxidačním sirném prostředí SO2 do 825°C, v redukčním sirném prostředí (H, S) do 800°C.

SVAŘITELNOST, OBROBITELNOST TÉTO OCELI

Nerezová ocel 1.4016 patří do typů oceli, které jsou velmi dobře svařitelné a lze ji dobře obrábět. V případě, že byste pro tento typ oceli vyžadovali i nějaký typ kovoobrábění, tak vám tuto službu samozřejmě můžeme také poskytnout. Disponujeme vlastní halou na kovoobrábění.

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ PROSÍM KONTAKTUJTE NAŠÍ OBCHODNÍ ASISTENTKU NA TEL.: +420 558 910 150.

K dispozici je také stránka s kontakty. K dispozici je vám i nabídka našeho sortimentu, který úzce souvisí s touto jakostí v následující podobě:

 • Nerezové materiály
 • Kovoobrábění

SOUVÍSEJÍCÍ JAKOSTI:

 • 1.4828
 • 1.4845
 • 17153
 • 1.4571
 • 1.4541
 • 1.4404
 • 1.4000
 • 1.4034
 • 1.4301
 • 1.4307

1.4034

LEGOVANÁ UŠLECHTILÁ OCEL, CHROMOVÁ S VYSOKÝM OBSAHEM UHLÍKU, VHODNÁ KE KALENÍ

OZNAČENÍ OCELI

Nerezová ocel (ČSN 17029), chrom X46Cr13

Chemické složení: C – 0,4 – 0,5; Mn – max 1,0; Si – max 1,0; P – max 0,04; S – max 0,03; CR – 12,5-14,5; zbytek Fe.

NABÍZENÝ SORTIMENT:

Plechy: 2 – 30 mm; formáty 1000×2000 a 1500×3000(6000) mm; zpracování 2B a 1D

Tyče kruhové: průměr 20-220 mm; zpracování K a K12

NEREZOVÁ OCEL A JEJÍ POUŽITÍ

Chromová martenzitická ocel s vysokým obsahem uhlíku vhodná ke kálení leštitelná. Používá se na nože, chirurgické nástroje, břity vah, hřídele, měřidla. Je magnetická.

ODOLNOST NEREZOVÉ OCELI

Ocel 1.4034 v kaleném stavu odolává korozi.

SVAŘITELNOST, OBROBITELNOST TÉTO OCELI

Nerezová ocel 1.4034 je velmi obtížně svařitelná ocel.

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ PROSÍM KONTAKTUJTE NAŠÍ OBCHODNÍ ASISTENTKU NA TEL.: +420 558 910 150.

K dispozici je také stránka s kontakty. K dispozici je vám i nabídka našeho sortimentu, který úzce souvisí s touto jakostí v následující podobě:

 • Nerezové materiály
 • Kovoobrábění

SOUVÍSEJÍCÍ JAKOSTI:

 • 1.4828
 • 1.4845
 • 17153
 • 1.4571
 • 1.4541
 • 1.4404
 • 1.4000
 • 1.4034
 • 1.4301
 • 1.4307

1.4301

LEGOVANÁ UŠLECHTILÁ OCEL, AUSTENITICKÁ SE SNÍŽENÝM OBSAHEM UHLÍKU

OZNAČENÍ OCELI

Nerezová ocel (AISI 304, ČSN 17240), chrom niklová X5CrNi 18-9

NABÍZENÝ SORTIMENT:

Plechy: tloušťky 0,3 – 100 mm; formáty 1000×2000 a 1500×3000(6000) mm; zpracování 2B a 1D

Trubky: bezešvé 6×1,5 – 323,9×9,53; svařované 6×1 – 506×3

Jakly: čtvercové 10x10x1 – 150x150x8 ; obdélníkové 20x10x1,5 – 160x80x3

Tyče kruhové: průměr 2 – 500 mm; zpracování H9 a K12

Tyče ploché: 10×3 – 150×20

Tyče 4HR,6HR: 4HR: 5-100 ; 6HR: 11- 60

Profil L: 20x20x3 – 150x150x15

NEREZOVÁ OCEL A JEJÍ POUŽITÍ

Nerezová ocel je vhodná k hlubokému tažení a je určená pro expozice při velmi nízkých nebo zvýšených teplotách.
Tato ocel je vhodná na stavbu agregátů a tlakových nádob v chemickém, energetickém, kvasném nebo potravinářském průmyslu. Dále se tento typ nerezové oceli využívá na součásti, které mají zabezpečovat vysokou čistotu produktu. V agresivním prostředí je využitelnost oceli omezena teplotou 350°C.

ODOLNOST NEREZOVÉ OCELI

Ocel je dobře odolná proti mezikrystalové korozi a při aplikaci oceli v silně korozním prostředí je nutné přežíhat celou svařovanou část. U plošné korozi je ocel odolná proti kyselině dusičné a silným organickým kyselinám. Odolnost proti plošné korozi lze zvýšit leštěním.
Ocel je dále odolná proti oxidaci za zvýšených teplot na vzduchu do 850°C, oxidujícím prostředí s obsahem SO2 do 750°C, v redukčním prostředí s obsahem síry (obsahujícím H2S) do 600°C a v prostorách s vyskytující se párou do 750°C.

SVAŘITELNOST, OBROBITELNOST TÉTO OCELI

Patří do typů oceli, které jsou velmi dobře svařitelné a lze ji obrábět. V případě, že byste pro tento typ oceli vyžadovali i nějaký typ kovoobrábění, tak vám tuto službu samozřejmě můžeme také poskytnout. Disponujeme vlastní halou na kovoobrábění.

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ PROSÍM KONTAKTUJTE NAŠÍ OBCHODNÍ ASISTENTKU NA TEL.: +420 558 910 150.

K dispozici je také stránka s kontakty. K dispozici je vám i nabídka našeho sortimentu, který úzce souvisí s touto jakostí v následující podobě:

 • Nerezové materiály
 • Kovoobrábění

SOUVÍSEJÍCÍ JAKOSTI:

 • 1.4828
 • 1.4845
 • 17153
 • 1.4571
 • 1.4541
 • 1.4404
 • 1.4000
 • 1.4016
 • 1.4034
 • 1.4307

1.4307

LEGOVANÁ UŠLECHTILÁ OCEL, AUSTENITICKÁ S VELMI NÍZKÝM OBSAHEM UHLÍKU

OZNAČENÍ OCELI

Nerezová ocel (AISI 304L, ČSN 17249), chrom niklová X2CrNi 18-9

NABÍZENÝ SORTIMENT:

Plechy: tloušťky 0,3 – 100 mm; formáty 1000×2000 a 1500×3000(6000) mm; zpracování 2B a 1D

Trubky: bezešvé 6×1,5 – 323,9×9,53; svařované 6×1 – 506×3

Jakly: čtvercové 10x10x1 – 150x150x8 ; obdélníkové 20x10x1,5 – 160x80x3

Tyče kruhové: průměr 2 – 500 mm; zpracování H9 a K12

Tyče ploché: 10×3 – 150×20

Tyče 4HR,6HR: 4HR: 5-100 ; 6HR: 11- 60

Profil L: 20x20x3 – 150x150x15

NEREZOVÁ OCEL A JEJÍ POUŽITÍ

Nerezová ocel je vhodná k hlubokému tažení a je určená pro expozice při velmi nízkých nebo zvýšených teplotách. Tato ocel je vhodná pro stavbu chemických zařízení, při vysokých koncentracích nebo pro prostředí s oxidační povahou (kyselina dusičná). Dále je tento typ nerezové oceli vhodný na díly a aparatury, které mají odolávat mezikrystalové korozi, vyžadují leštění na vysoký lesk a při výrobě vyžadují velmi hluboký tah. V agresivním prostředí je využitelnost této oceli omezena teplotou 350°C.

ODOLNOST NEREZOVÉ OCELI

Ocel je odolná proti mezikrystalové korozi pouze v průběhu svařování a to krátkodobě při dosažení ohřevu 500-700°C. Dále je odolná proti silně oxidujícím kyselinám a nedochází tak k plošné korozi. Ocel je méně náchylná k nožové korozi. Proti oxidaci za zvýšených teplot na vzduchu je odolná do 850°C, v páře do 750°C a ve směsných plynech do 550°C.

SVAŘITELNOST, OBROBITELNOST TÉTO OCELI

Patří do typů oceli, které jsou velmi dobře svařitelné a lze ji obrábět. V případě, že byste pro tento typ oceli vyžadovali i nějaký typ kovoobrábění, tak vám tuto službu samozřejmě můžeme také poskytnout. Disponujeme vlastní halou na kovoobrábění.

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ PROSÍM KONTAKTUJTE NAŠÍ OBCHODNÍ ASISTENTKU NA TEL.: +420 558 910 150.

K dispozici je také stránka s kontakty. K dispozici je vám i nabídka našeho sortimentu, který úzce souvisí s touto jakostí v následující podobě:

 • Nerezové materiály
 • Kovoobrábění

SOUVÍSEJÍCÍ JAKOSTI:

 • 1.4828
 • 1.4845
 • 17153
 • 1.4571
 • 1.4541
 • 1.4404
 • 1.4000
 • 1.4016
 • 1.4034
 • 1.4301

1.4404

LEGOVANÁ UŠLECHTILÁ OCEL, AUSTENITICKÁ S VELMI NÍZKÝM OBSAHEM UHLÍKU

OZNAČENÍ OCELI

Nerezová ocel (AISI 316L, ČSN 17349), chrom niklová X2CrNiMo 18-10

NABÍZENÝ SORTIMENT:

Plechy: tloušťky 0,5 – 100 mm; formáty 1000×2000 a 1500×3000(6000) mm ; zpracování 2B a 1D

Trubky: bezešvé 8×1,5 – 273×9,25; svařované 12×1,5 – 426×5

Jakly: obdélníkové 50x30x2 – 80x40x4

Tyče kruhové: průměr 3-500 mm; zpracování H9 a K12

Tyče ploché: 20×5 – 150×12

Tyče 4HR,6HR: 4HR: 8-80; 6HR: 10-41

Profil L: 20x20x3 – 100x100x10

POUŽITÍ NEREZOVÉ OCELI

Tato nerezová ocel nachází své využití ve výrobě tlakových nádob a součástí v chemickém, farmaceutickém, také textilním a potravinářském průmyslu, kde se vyžaduje odolnost proti neoxidujícím kyselinám nebo vysoká čistota produktu, zejména na svařované díly, které mají odolávat mezikrystalové korozi a nelze je po svařování žíhat. Využití najde rovněž při výrobě součásti, kde je kladen požadavek pro leštění na vysoký lesk.

ODOLNOST NEREZOVÉ OCELI

Ocel je odolná proti mezikrystalové korozi, plošné korozi a zejména proti kyselině sírové a fosforečné.

SVAŘITELNOST, OBROBITELNOST TÉTO OCELI

Je velice dobře svařitelná všemi možnými postupy, rovněž i obrobitelná.

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ PROSÍM KONTAKTUJTE NAŠÍ OBCHODNÍ ASISTENTKU NA TEL.: +420 558 910 150.

SOUVÍSEJÍCÍ JAKOSTI:

 • 1.4828
 • 1.4845
 • 17153
 • 1.4571
 • 1.4541
 • 1.4000
 • 1.4016
 • 1.4034
 • 1.4301
 • 1.4307

1.4541

LEGOVANÁ UŠLECHTILÁ OCEL, AUSTENITICKÁ STABILIZOVANÁ TITANEM

OZNAČENÍ OCELI

(AISI 321, ČSN 17248), chrom niklová X10CrNiTi 18-9

NABÍZENÝ SORTIMENT:

Plechy: tloušťky 0,8 – 100 mm; formáty 1000×2000 a 1500×3000(6000) mm ; zpracování 2B a 1D

Trubky: bezešvé 4×1 – 355,6×9,52 ; svařované 8×1 – 323,9×3

Tyče kruhové: průměr 4 – 475 mm ; zpracování H9 a K12

Tyče ploché: 20×6 – 130×80

Tyče 4HR,6HR: 4HR: 8-100 ; 6HR: 8-55

Profil L: 50x50x5 – 80x80x8

JEJÍ POUŽITÍ

Používá se především na součásti tepelných a energetických zařízení. Své využití najde také v chemickém a potravinářském průmyslu, třeba u výroby tlakových nádob do teploty 800°C, které nelze po svařování žíhat a kde není požadována leštitelnost na vysoký lesk. Vhodná na vysokotlaká zařízení.

ODOLNOST NEREZOVÉ OCELI

Je odolná proti mezikrystalové korozi v celém rozsahu pracovních teplot.

 • Proti žáru na vzduchu a to do teploty až 850°C
 • V oxidačním prostředí obsahujícím SO2 je odolná do 750°C
 • V redukčním sirném prostředí obsahujícím H2S do 600°C a v páře do 750°C.

SVAŘITELNOST, OBROBITELNOST

Je svařitelná veškerými postupy, což z ní děla velice univerzální ocel pro všestranné použití. Ocel je rovněž obrobitelná.

NEJSTE SI JISTI ZDALI VYUŽÍT TENTO TYP OCELI?

Pokud si nejste jisti, zdali je právě tento typ oceli určen pro Vaši potřebu, tak Vám rádi poradíme. Třeba zjistíte, že existují jiné třídy, které vám budou lépe vyhovovat.

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ PROSÍM KONTAKTUJTE NAŠÍ OBCHODNÍ ASISTENTKU NA TEL.: +420 558 910 150.

Další jakosti:

 • 1.4828
 • 1.4845
 • 17153
 • 1.4571
 • 1.4404
 • 1.4000
 • 1.4016
 • 1.4034
 • 1.4301
 • 1.4307

1.4571

LEGOVANÁ UŠLECHTILÁ OCEL, AUSTENITICKÁ STABILIZOVANÁ TITANEM

OZNAČENÍ OCELI

Nerezová ocel (AISI 316Ti, ČSN 17348), chrom niklová X10CrNiMoTi 18-10

NABÍZENÝ SORTIMENT:

Plechy: tloušťky 0,8 – 100 mm; formáty 1000×2000 a 1500×3000(6000) mm; zpracování 2B a 1D

Trubky: bezešvé 8×1,5 – 273×9,25;  svařované 12×1,5 – 426×5

Jakly: čtvercové 15x15x1,5 – 120x120x4; obdélníkové 40x20x2 – 120x80x5

Tyče kruhové: průměr 4-370 mm; zpracování H9 a K12

Tyče ploché: 15×10 – 100×10

Tyče 4HR, 6HR: 4HR: 5-70; 6HR: 10-75

Profil L: 30x30x4 – 80x80x6

POUŽITÍ NEREZOVÉ OCELI

Především ve stavebním a chemickém průmyslu. V mnoha případech se využívá tato ocel na výrobu tlakových nádob. Je vhodná pro svařované komponenty, které nelze po svařování žíhat a kde není požadována leštitelnost na vysoký lesk.

ODOLNOST NEREZOVÉ OCELI

Ocel je odolná proti mezikrystalové korozi v celém rozsahu kritických teplot. Její silnou stránkou je odolnost proti plošné korozi zejména kyselině sírové a fosforečné. Odolává rovněž bodové korozi.

SVAŘITELNOST, OBROBITELNOST TÉTO OCELI

Velice dobře svařitelná všemi možnými postupy, rovněž i obrobitelná.

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ PROSÍM KONTAKTUJTE NAŠÍ OBCHODNÍ ASISTENTKU NA TEL.: +420 558 910 150.

SOUVÍSEJÍCÍ JAKOSTI:

 • 1.4828
 • 1.4845
 • 17153
 • 1.4541
 • 1.4404
 • 1.4000
 • 1.4016
 • 1.4034
 • 1.4301
 • 1.4307

1.4828

ŽÁRUVZDORNÁ, LEGOVANÁ UŠLECHTILÁ OCEL, AUSTENITICKÁ

OZNAČENÍ OCELI

Nerezová ocel (AISI 309, ČSN 17251), chrom niklová X15CrNiSi 20-12

NABÍZENÝ SORTIMENT:

Plechy: tloušťky  0,8 – 40 mm; formáty 1000×2000 a 1500×3000(6000) mm; zpracování 2B a 1D

Trubky: bezešvé

Tyče kruhové: průměr  6 – 250 mm; zpracování H9 a K12

NEREZOVÁ OCEL A JEJÍ POUŽITÍ

Nerezovou ocel 1.4828 lze použít na výrobky, pro které je základním požadavkem odolnost horkým plynům a spalinám. Před výrobky, plechy a pásy válcované za tepla nebo za studena, tyče tvářené za tepla nebo za studena, válcované dráty a tvarové tyče, součásti pro průmyslové pece, parní kotle a ropná zařízení, ochranné trubky termočlánků.

ODOLNOST NEREZOVÉ OCELI

Ocel 1.4828 je odolná proti oxidaci za zvýšených teplot na vzduchu do 1050 °C, v oxidujícím prostředí s obsahem síry má nerezová ocel střední odolnost, v redukčním prostředí s obsahem síry je odolnost malá, v prostředí bohatém na dusík s nízkým obsahem O2 je odolnost nerezové oceli opět vysoká, v nauhličujícím prostředí pak velmi malá.

SVAŘITELNOST, OBROBITELNOST

Nerezová ocel 1.4828 je velmi dobře svařitelná všemi postupy. Mezi další vlastnosti této oceli patří třeba to, že je ocel nemagnetická až slabě magnetická. Slabou magnetičnost ocel získá, pokud je tvářená za studena. Tento typ oceli je obrobitelný.

Pokud budete mít o tuto jakost oceli zájem, tak nás prosím neváhejte kontaktovat. Také vám doporučujeme prostudovat náš sortiment nerezových materiálů.

POTŘEBUJETE POMOC S VÝBĚREM?

Každá nerez ocel má svou jakost a podle toho byste měli i vybírat. Ne všechny materiály se totiž hodí na různorodé použití. Pokud si nejste jisti typem jakosti, tak nás prosím neváhejte kontaktovat a my vám vše náležitě vysvětlíme a doporučíme vám typ jakosti oceli přesně pro vás.

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ PROSÍM KONTAKTUJTE NAŠÍ OBCHODNÍ ASISTENTKU NA TEL.: +420 558 910 150.

SOUVÍSEJÍCÍ JAKOSTI:

 • 1.4845
 • 17153
 • 1.4571
 • 1.4541
 • 1.4404
 • 1.4000
 • 1.4016
 • 1.4034
 • 1.4301
 • 1.4307

1.4841

ŽÁRUVZDORNÁ, LEGOVANÁ UŠLECHTILÁ OCEL, AUSTENITICKÁ

OZNAČENÍ OCELI

Nerezová ocel (AISI 314, ČSN 17255), chrom niklová X15CrNiSi 25-20

NABÍZENÝ SORTIMENT:

Plechy: tloušťky 1 – 50 mm; formáty 1000×2000 a 1500×3000(6000) mm ; 2000×6000; zpracování 2B a 1D

Trubky: bezešvé

Tyče kruhové: průměr 3 – 300 mm; zpracování H9 a K12

NEREZOVÁ OCEL A JEJÍ POUŽITÍ

Nerezová ocel je vhodná na vysoce tepelně namáhané součásti průmyslových pecí, jako jsou mufle žíhacích pecí, komory, rošty, poklopy a nosné elementy. Dále se dá tento typ nerezové oceli využít na parní kotle, pro pouzdra termočlánků a pro sklářské formy. Najde uplatnění tedy především v průmyslových odvětvích se zaměřením na výrobu (nářadí pro sklářský průmysl, koše pro vypalování porcelánu).

ODOLNOST NEREZOVÉ OCELI

Je odolná proti opalu v oxidujícím prostředí a zplodinám bohatým na dusík s nízkým O2. Dobře odolává roztaveným solím a kyanidům. Při dlouhé expozici v intervalu teplot 650 až 900 °C podléhá křehnutí a proto je zvlášť doporučována pro aplikace nad 900 °C.

SVAŘITELNOST, OBROBITELNOST

Svařitelné chromniklová ocel. Ocel je nemagnetická a lze ji obrábět. V případě, že byste pro tento typ oceli vyžadovali i nějaký typ kovoobrábění, tak vám tuto službu samozřejmě můžeme také poskytnout. Disponujeme vlastní halou na kovoobrábění.

POTŘEBUJETE POMOC S VÝBĚREM?

Každá nerez ocel má svou jakost a podle toho byste měli i vybírat. Ne všechny materiály se totiž hodí na různorodé použití. Pokud si nejste jisti typem jakosti, tak nás prosím neváhejte kontaktovat a my vám vše náležitě vysvětlíme a doporučíme vám typ jakosti oceli přesně pro vás.

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ PROSÍM KONTAKTUJTE NAŠÍ OBCHODNÍ ASISTENTKU NA TEL.: +420 558 910 150.

SOUVÍSEJÍCÍ JAKOSTI:

 • 1.4845
 • 17153
 • 1.4571
 • 1.4541
 • 1.4404
 • 1.4000
 • 1.4016
 • 1.4034
 • 1.4116
 • 1.4301
 • 1.4307

1.4845

ŽÁRUVZDORNÁ, LEGOVANÁ UŠLECHTILÁ OCEL, AUSTENITICKÁ

OZNAČENÍ OCELI

Nerezová ocel (AISI 310S, ČSN 17255), chrom niklová X12CrNi 25-21

NABÍZENÝ SORTIMENT:

Plechy: tloušťky 0,8 – 50 mm; formáty 1000×2000 a 1500×3000(6000) mm ; zpracování 2B a 1D

Trubky: bezešvé

Tyče kruhové: průměr 4 – 220 mm ; zpracování H9 a K12

NEREZOVÁ OCEL A JEJÍ POUŽITÍ

Nerezová ocel je vhodná na vysoce tepelně namáhané součásti průmyslových pecí, jako jsou mufle žíhacích pecí, komory, rošty, poklopy a nosné elementy. Dále se dá tento typ nerezové oceli využít na parní kotle, pro pouzdra termočlánků a pro sklářské formy. Najde uplatnění tedy především v průmyslových odvětvích se zaměřením na výrobu.

ODOLNOST NEREZOVÉ OCELI

Je odolná proti oxidaci za zvýšených teplot na vzduchu do 1100 °C, v oxidujícím prostředí s obsahem síry do 1050 °C, v redukčním prostředí s obsahem síry do 650 °C, v prostředí bohatém na dusík s nízkým obsahem O2 do 1000 °C, v nauhličujícím prostředí do 900 °C. Při dlouhé expozici v intervalu teplot 650 až 900 °C podléhá křehnutí a proto je zvlášť doporučována pro aplikace nad 900 °C.

SVAŘITELNOST, OBROBITELNOST TÉTO OCELI

Nerezová ocel 1.4845 odolává velmi pomalu a patří do typů oceli, které jsou velmi dobře svařitelné. Ocel je nemagnetická a lze ji obrábět. V případě, že byste pro tento typ oceli vyžadovali i nějaký typ kovoobrábění, tak vám tuto službu samozřejmě můžeme také poskytnout. Disponujeme vlastní halou na kovoobrábění.

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ PROSÍM KONTAKTUJTE NAŠÍ OBCHODNÍ ASISTENTKU NA TEL.: +420 558 910 150.

K dispozici je také stránka s kontakty. K dispozici je vám i nabídka našeho sortimentu, který úzce souvisí s touto jakostí v následující podobě:

 • Nerezové materiály
 • Kovoobrábění

SOUVÍSEJÍCÍ JAKOSTI:

 • 1.4828
 • 17153
 • 1.4571
 • 1.4541
 • 1.4404
 • 1.4000
 • 1.4016
 • 1.4034
 • 1.4301
 • 1.4307

1.4762

LEGOVANÁ UŠLECHTILÁ OCEL, AUSTENITICKÁ S VELMI NÍZKÝM OBSAHEM UHLÍKU

OZNAČENÍ OCELI

Nerezová ocel.

1.4724

LEGOVANÁ UŠLECHTILÁ OCEL, AUSTENITICKÁ S VELMI NÍZKÝM OBSAHEM UHLÍKU

OZNAČENÍ OCELI

Nerezová ocel.

1.4153

ŽÁRUVZDORNÁ, LEGOVANÁ UŠLECHTILÁ OCEL, FERITICKÁ

OZNAČENÍ OCELI

Nerezová ocel (AISI 446)

NABÍZENÝ SORTIMENT:

Plechy: tloušťky  3 – 20 mm; formáty 1000×2000, 250×2500(3000) a 1500×3000(6000) mm ; zpracování 1C a 1D

NEREZOVÁ OCEL A JEJÍ POUŽITÍ

Je vhodná na zařízení součásti pro aplikace v tepelné technice, zejména v prostředích a atmosférách obsahující sloučeniny síry a v atmosférách, kde dochází k intenzivnímu nauhličování. Je to tedy specifická ocel, která najde své využití v chemicky drsných podmínkách. Je vhodné ji využít u žáruvzdorných součásti kotlů s vysokými pracovními teplotami a nízkým mechanickým namáháním.

ODOLNOST NEREZOVÉ OCELI

Je odolná proti oxidaci za zvýšených teplot na vzduchu do 1100 °C, v oxidujícím prostředí s obsahem síry do 1025 °C, v redukčním prostředí s obsahem síry do 975 °C, v prostředí bohatém na dusík s nízkým obsahem kyslíku do 850 °C, dále v nauhličujícím prostředí do 1000 °C.

SVAŘITELNOST, OBROBITELNOST

Patří do tříd oceli svařitelných. Tato třída jakosti oceli je magnetická a obrobitelná. V případě zájmu o tuto nerezovou ocel nás neváhejte prosím kontaktovat.

NEJSTE SI JISTI ZDALI VYUŽÍT TENTO TYP OCELI?

Pokud si nejste jisti, zdali je právě tento typ oceli určen pro Vaši potřebu, tak Vám rádi poradíme. Třeba zjistíte, že existují jiné třídy, které Vám budou lépe vyhovovat.

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ PROSÍM KONTAKTUJTE NAŠÍ OBCHODNÍ ASISTENTKU NA TEL.: +420 558 910 150.

Další jakosti:

 • 1.4828
 • 1.4845
 • 1.4571
 • 1.4541
 • 1.4404
 • 1.4000
 • 1.4016
 • 1.4034
 • 1.4301
 • 1.4307

Kvalita a jakost oceli

Třídy oceli určují její kvalitu a jakost. Oceli jsou rozděleny do kvalitativních tříd, které jsou dány platnými českými státním normami.

Oceli třídy 10
Ocel obvyklých jakostí, běžná stavební ocel (betonová výztuž)
10 00X.X – nejméně kvalitní ocel, používá se na stavební práce, zámečnictví. Nemají zaručenou pevnost a chemické složení, velký rozsah hodnot
10 37X a 10 42X – jsou dobře tvárné a na sváření (nenosné), použití na různé konstrukce, součásti strojů, šrouby, matice, nýty, drobné kolejničky a na výkovky menších pevností
10 50X ; 10 65X ; 10 75X – odstupňovaná pevnost na tah, nejvhodnější na kolejnice – podle druhu zatížení
Oceli třídy 11
Zaručenou (minimální) pevnost v tahu (v MPa) vyjadřuje 10násobek druhého dvojčíslí
11 140 – pro obrábění na rychlořezných automatech
11 300 – hlavně pro hluboké tažení,dobře svařitelná, tvárná za tepla i za studena (výlisky, výkovky, výtažky)
11 373 a 11 423 – zaručeně svařitelná,výroba méně namáhaných součástí (hřídele, čepy, menší ozubená kola !patrně ne ozubení, ale jen tělo kola!)
11 500 – velmi používaná pro méně namáhané součásti,dají se zušlechťovat,používají se jako čepy, hřídele, pístní tyče
11 600 – snese větší tlaky – klíny, pera
Oceli třídy 12
Ušlechtilé uhlíkové oceli – mají předepsaný obsah prvků hlavně C,P,S,Si,Mn
Oceli třídy 13
Převážně pružinová ocel.
Oceli třídy 14
Chromová ocel, nízkolegovaná
Pro výrobu se používá chrom + další prvky hlavně Si, Mn
Používají se na ozubená kola, hřídele, čepy …
Oceli třídy 15
Molybdenová ocel, nízkolegovaná
Oceli třídy 16
Niklová ocel, nízko a středně legovaná, používají se kombinace legovacích prvků: Ni+Cr, Ni+V, Ni+V+W
Oceli třídy 17
Žáruvzdorné, žárupevné a korozivzdorné oceli jako např: nerez (chirurgické nastroje, tanky a potrubí pro potravinářský a chemický průmysl)
Středně a vysoce legované
Oceli třídy 18
Nejedná se o běžnou ocel. Jedná se o prášky těžkých kovů, které se za velkých tlaků lisují na požadovaný tvar. Proces se nazývá slinovaní a spékání. Tyto materiály se používají na břity řezných nástrojů. Jedná se o Slinuté karbidy SK nikoliv o oceli! (oceli třidy 18 podle ČSN neexistují)
Oceli třídy 19
Nástrojové oceli – dělení:
a)uhlíkové – předepsaný obsah legovacích prvků: C,P,S,Si,Mn
( 19 0XX, 19 1XX a 19 2XX )
b)slitinové – nízko, středně a vysoce legované, legovací prvky: Cr,V,W,Mo,…
( 19 3XX-báze Mn, 19 4XX- báze Cr, 19 5XX, báze Cr-Mn, 19 6XX báze Ni, 19 7XX báze W )
c)rychlořezné – zkratka RO ( 19 8XX rychlořezná n.o., báze W-Mo-Co )
d)určené pro lití ( 19 9XX, vysoce legované W )

Certifikáty

JSME DRŽITELI TĚCHTO CERTIFIKÁTŮ

O CERTIFIKÁTU JAKOSTI HUTNÍHO MATERIÁLU

Certifikát potvrzující, že systém managementu jakosti podniku firmy AK1324, s.r.o., IČ: 47902744, byl proveden a uznán akreditovaným certifikačním orgánem ve shodě s normou:  ISO 9001:2015. Certifikovaný systém managementu jakosti se vztahuje na:  nákup a prodej hutního materiálu

Logo AK1324