Lysa-hora.cz

558 910 111     obchod@ak1324.cz

Nerezové materiály

Prodej nerezových materiálů – nerez plechy, trubky, tyče a profily

Společnost AK1324, s.r.o. dodává pouze kvalitní nerezové materiály, které jsou léta prověřené zákazníky i trhem, na kterém působíme. Tyto nerezové materiály jsou vysoce  odolné proti korozi. Nabízíme celou řadu nerezových materiálů, kde patří nerezové plechy, nerezové trubky, nerezové profily, nerez tyče a nerez jekly. Vyberte si z následujícího sortimentu: 

Nerezové materiály – sortiment

Kompletní sortiment nabízených nerezových materiálů – ke stažení zde.

Nerezová ocel, slangově nerez, nerezová ocel či nerezavějící ocel je vysocelegovaná ocel se zvýšenou odolností vůči chemické i elektrochemické korozi. Korozní odolnost je založena na schopnosti tzv. pasivace povrchu železa. I když je pasivita korozivzdorných ocelí vůči celkové korozi dosažena v mnoha prostředích, lze se setkat v různých specifických prostředích se vznikem různých lokálních druhů koroze – štěrbinovou, bodovou, mezikrystalovou a korozním praskáním.
Korozivzdorné oceli lze rozdělit podle chemického složení a struktury do tří základních skupin: feritické, martenzitické, austenitické oceli a tzv. přechodové skupiny feriticko-austenitické, martenziticko-austenitické a poloferitické oceli. Ačkoli korozivzdorné oceli obsahují vysoké množství legur, 12 až 30 % chrómu, až 30 % niklu nebo do 24 % manganu a dalších, vždy se jedná o slitinu uhlíku s železem, tj. ocel.
Katalog nerez produktů Vám pomůže s výběrem a radu či objednávku poskytne naše obchodní oddělení. Veškerá nabídka nerez oceli podléhá certifikaci zajišťující kvalitu dle normy ČSN EN ISO 9001:2001.

Sortiment tvoří nerez plechy, trubky, profily, tyče a jekly. Využití pro nerez ocel je především v těchto odvětvích:

 • Automobilový průmysl
 • Letecký průmysl
 • Chemický průmysl
 • Potravinářský průmysl
 • Stavebnictví
 • Jaderná energetika

Nerez plechy

Kompletní sortiment nerezových plechů – ke stažení zde.

Nerezové plechy jsou součástí našeho sortimentu s nerez ocelí. V našem skladu najdete široké spektrum různých druhů nerezových plechů v různých jakostech. Níže se můžete podívat na fotografie z našeho skladu, kde nerezové plechy máme uskladněny.

NEREZOVÉ PLECHY A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI

Nejčastější využití vidíme v potravinářském průmyslu, kde je každý kus kuchyně vyrobený z nerez oceli nedílnou součástí právě z důvodu kontaktu s vodou a její schopností odolávat korozi. Odolnost nerez plechů se netýká jenom obyčejné vody, ale všech dalších tekutin a různým druhům kyselin.
Nerezové plechy nejsou však jenom prvkem kuchyň, ale mají také uplatnění u různých architektonických projektů, které přicházejí do kontaktu s dešťovou vodou a nepříznivými povětrnostními podmínkami. Právě v těchto místech je podlaha z nerez plechů ideální volbou.

NEREZOVÉ PLECHY JAKO PODKLAD A STĚNY BAZÉNŮ

Bazény z nerez oceli mají obrovskou výhodu oproti ostatním způsobům realizace bazénové plochy a to především z důvodů životnosti a schopnosti snadné údržby. Chlor s nerez ocelí samozřejmě nic neudělá, tak jako tomu je u jiných povrchů určených k pokrytí plochy bazénů.

VÝROBA NEREZ PLECHŮ

Nerezové plechy válcované za studena, za tepla, nebo žíhané a vyráběné v různých jakostech a různých typech povrchu. Možnosti výroby jsou rozsáhlé a závislé na tom, jako jakost požadujete. Každý druh jakosti má svůj specifický typ výroby.

Nerez tyče

Skladový sortiment nerezových tyčí je rozdělen na:

Nerezové tyče kruhové jsou tažené za studena dle EN 10278 nebo válcované za tepla dle EN 10060.
Nerezové tyče ploché jsou stříhané dle EN 10028-7, tažené za studena dle EN 10278 nebo válcované za tepla dle EN 10058.
Nerezové tyče čtyřhranné jsou tažené za studena dle EN 102782 nebo za tepla válcované dle EN 100593.
Nerezové tyče šestihranné jsou tažené za studena dle EN 102784 nebo za tepla válcované dle EN 10061.

Nerezové trubky

Nerezové trubky jsou vyrobené z korozivzdorné oceli. Tato ocel je vysocelegovaná se zvýšenou odolností vůči chemické či elektrochemické rezivosti (korozi). Odolnost oceli proti korozi je založena na schopnosti pasivace povrchu železa. Pasivita nerez oceli je dosažitelná v mnoha prostředích, nicméně v různých specifických prostředí se lze setkat s lokálními druhy koroze.

Například:

 • Štěrbinová koroze
 • Bodová koroze
 • Mezikrystalová koroze
 • Korozní praskání

Nerezové trubky máme trvale skladem a jsme schopni Vám je dodat ve velmi krátké lhůtě. Spolupracujeme výhradně se spolehlivými a prověřenými výrobci, dodáme vám téměř jakékoli množství. A to platí nejen o nerezových trubkách, ale o veškerém našem sortimentu, např. nerezový hutní materiál.

Katalog s nerezovými trubkami naleznete zde.

NEREZOVÉ TRUBKY MŮŽEME PODLE STRUKTURY A CHEMICKÉHO SLOŽENÍ ROZDĚLIT DO TŘÍ ZÁKLADNÍCH SKUPIN:

 • Feritické oceli
 • Martenzitické oceli
 • Austenitické oceli

DÁLE MŮŽEME NEREZOVÉ TRUBKY ROZDĚLIT NA PŘECHODOVÉ OCELI:

 • Feriticko-austenitické
 • Martenziticko-austenitické
 • Poloferitické oceli

I když nerezová ocel obsahuje vysoké množství legur, 12 až 30 % chrómu, až 30 % niklu nebo do 24 % manganu a dalších, jedná se vždy o slitinu uhlíku s železem (ocel).

VYUŽITÍ NEREZOVÉ TRUBKY

Samotné využití nerez oceli je velice široké. Jeho využití najdeme například v chemickém, automobilovém či potravinářském průmyslu, ve stavebnictví i jako architektonický materiál, při výrobě lodí a podobně.

OCEL

Je nejběžněji se používající kovový materiál. Jako hlavní důvody nejrozsáhlejšího využití můžeme přiřadit k samotným vlastnostem oceli, kde se s pomocí legování uhlíkem a kombinací tepelného a tepelně-mechanického zpracování může ovlivnit vlastnosti ocelí v rozsáhlém rozmezí. Zásluhou těchto procesů tak můžeme vlastnosti oceli přizpůsobit k zamyšlenému použití.

CO JE KOROZE

Je samovolné, postupné rozrušení kovů nebo nekovových organických i neorganických materiálů, jako jsou horniny či plasty, vlivem chemické nebo elektrochemické reakce s okolním prostředí. Koroze většinou probíhá v plynech, v kapalinách, ale také i v zeminách a různých chemických látkách, které jsou ve styku s tímto materiálem. Projevy koroze jsou rozdílné a projevují se například změnou vzhledu až po celkový rozpad celistvosti.

Vznik koroze je způsobena elektrochemickými procesy, kde hlavním faktorem je atmosférický kyslík neboli hydroxidová skupina (OH), následují anionty vzniklé z kyselin (CO32-, Cl-, NO2-, SO42-, atd.) Jedná se o chemický proces, kdy vodíkové ionty kyselin se nahrazují ionty kovu, což vede ke vzniku soli.

Nerez jekly

Nerezové jekly se stále více používají ve všech odvětvích průmyslu jako konstrukční materiál pro stroje a zařízení. Jedná se o nerezové pravoúhlé trubky – svařované jekle. Jekly nabízíme čtvercové a obdélníkové a jsou dle EN 10305-5.

Katalog – nerezové jekly si můžete stáhnout zde.

Nerez profily

Hlavní využití nerez profilů je u stavebnictví a zámečnictví.

Druhy profilů:

 • profily „L“ rovnoramenné: za tepla válcované, dle EN 10056-1
 • profily „L“ nerovnoramenné: za tepla válcované, dle EN 10056-1
 • profily „U“ za tepla válcované, dle EN 10279
 • profily „T“ za tepla válcované, dle EN 1005
 • profily „IPB“ a „IPE“ za tepla válcované, dle DIN 1025

Katalog – nerezové profily si můžete stáhnout zde.

Logo AK1324